Vorige | Volgende

Terminalweg 39A Amersfoort

Bewaar object
Dit bedrijfsobject is verhuurd

Omschrijving

OBJECT
De beschikbare bedrijfsunit maakt deel uit van 3 aanééngeschakelde units. Het gehele gebouw heeft een moderne en dynamische uitstraling. In totaal is er circa 423 m² bedrijfsruimte beschikbaar voor huur. Het pand heeft ruime parkeermogelijkheden en is gelegen aan de Terminalweg 39A op bedrijventerrein De Hoef te Amersfoort.

LOCATIE
De Hoef ligt in Amersfoort Noord in de oksel van knooppunt Hoevelaken (A1/A28) en aan NS Station Amersfoort Schothorst. De Hoef is een gemengd kantoren- en bedrijventerrein dat grotendeels in de jaren ’90 is ontwikkeld.
Op De Hoef Zuidwest, rond NS station Amersfoort Schothorst, staan vooral middelgrote en grote kantoren. Voor dit gedeelte van de Hoef is er een transitie gaande van kantoren naar wonen. Het noordwestelijk deel is vooral bedrijventerrein, met aan de noordzijde, zichtlocatie A1, een strook met kantoren.
Het station Schothorst ligt op ongeveer 1 km. Het complex heeft een perfecte aansluiting op de autosnelwegen A1 en A28.
De strategische, centrale ligging en het uitstekende voorzieningenniveau maken van Amersfoort een stad met een zeer gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Dit heeft al vele toonaangevende bedrijven en organisaties uit binnen- en buitenland naar Amersfoort gelokt. Ook het aantal inwoners in Amersfoort is de afgelopen 15 jaar snel gegroeid, naar een inwonersaantal van meer dan 157.000.

BEREIKBAARHEID
• Auto
Zoals aangegeven ligt De Hoef in de oksel van knooppunt Hoevelaken en biedt daardoor een uitstekende bereikbaarheid.
• Parkeren
Er zijn 4 parkeerplaatsen voor de huurder beschikbaar. Deze parkeerplaatsen zijn bij de huurprijs inbegrepen. Als de huurder dat wenst bestaat de mogelijkheid om meer parkeerplaatsen te huren.
• Openbaar vervoer
Station Schothorst ligt op 1,4 km (17 minuten wandelen) van de Terminalweg 39A. Vanaf Station Schothorst ligt intercity station Amersfoort op loopafstand.

HISTORIE
Het object is in het begin van deze eeuw gebouw en werd vanaf het moment van oplevering tot 3 jaar terug gehuurd door Pasvision Telecommunicatie. Daarna is er een tweetal tijdelijke huurders geweest: Meerwarenhuis Acht+ en Finitouch Interieurbouw.

AFMETINGEN
• Oppervlakten
Totale oppervlakte 424m2 inclusief een entresol van 64m2. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten.
• Vrije hoogte
733 cm.
• Aantal overheaddeuren inclusief afmetingen
1 overheaddeur
• Vloerbelasting
1.500 kg/m2.

BESTEMMING
De ruimte aan de Terminalweg 39A is in het bestemmingsplan aangeduid als "Bedrijventerrein 4" (De Hoef). De voor "Bedrijventerrein 4" (De Hoef) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven in de categorie 1 tot en met 3.2, ter plaatse van de aanduiding 3.2 zoals aangeduid in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. bedrijven in de categorie 1 tot en met 4.1, ter plaatse van de aanduiding 4.1 zoals aangeduid in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. bedrijfsgebonden, onzelfstandige kantoren zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij behoren bij de toegelaten bedrijven en mits de vloeroppervlakte van die kantoren per bedrijf minder bedraagt dan 50% van het brutovloeroppervlak van het bedrijf, tenzij dit percentage ten tijde van de inwerkingtreding van het plan, op basis van verworven rechten al afwijkend is;
d. zelfstandige kantoren uitsluitend zijn toegestaan in een bedrijfsverzamelgebouw waarbinnen drie of meer bedrijven zijn gevestigd en per bedrijfsverzamelgebouw niet meer dan 50% van het totale bruto vloeroppervlak bestaat uit zelfstandige kantoren en parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
e. functieverruiming ten behoeve van:
vrije tijdsvoorzieningen (fitness, dansschool, leisure, sport, cultuur e.d.):
vergaderfaciliteiten/congres;
persoonlijke dienstverlening (kapper, stomerij e.d.);
maatschappelijke functies is toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. overeenstemming met de Visie Werklocaties zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag;
2. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid zoals is vastgelegd in de Nota Parkeernormen zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag:
3. uit het oogpunt van milieu geen belemmeringen zijn, indien nodig - op aangeven en ter beoordeling van de gemeentelijke milieudeskundige - onderbouwd met een milieuonderzoek;
4. er moet sprake zijn van een acceptabele verkeersafwikkeling en een acceptabele verkeersveiligheidssituatie, indien nodig - op aangeven en ter beoordeling van de gemeentelijke verkeersdeskundige - onderbouwd met een verkeersonderzoek;
5. in overeenstemming met Horecanota en Nota Detailhandel zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag;
6. op enig aangrenzend terrein de realisering van de bestemming niet wordt belemmerd;
7. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende terreinen;
met dien verstande dat toepassing van de afwijking niet mag leiden tot feitelijke wijziging van de bestemming.
1. Rijkswaterstaat zal geraadpleegd dienen te worden indien de functieverruiming plaatsvindt op een perceel nabij de rijkswegen A1 en A28 en vallend binnen de contourenkaart (*), zolang het Tracébesluit niet in werking is getreden.
* Voor het project knooppunt Hoevelaken is in samenspraak een Contourenkaart opgesteld waarbinnen het project knooppunt Hoevelaken moet kunnen worden uitgevoerd als maximale grens van het gebied. De Contourenkaart is onderdeel van de tweede bestuursovereenkomst knooppunt Hoevelaken (BOK2).
f. ter plaatse van de aanduiding (k) is een kantoor toegestaan;
g. ter plaatse van de aanduiding (sm-ho) hondenopvang toegestaan, met dien verstande dat er sprake is van dagopvang, geen uitbreiding mag plaatsvinden en voldaan moet worden aan de milieueisen;
h. ter plaatse van de aanduiding (jo) jeugdopvang;
i. bedrijven, zijnde categorieën inrichtingen die zijn aangewezen in artikel 2.1, derde lid van het Bor (geluidzoneringsplichtige inrichtingen), zijn uitgesloten;
j. bedrijfsontsluitingen, wegen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat voldaan moet worden aan de gemeentelijke parkeernorm zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag.

HUURVOORWAARDEN

HUURPRIJS
De huur bedraagt € 32.500,- per jaar excl. BTW. Dit is exclusief 4 parkeerplaatsen.

OMZETBELASTING
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object is voorzien van de volgende faciliteiten:
- Toilet
- Pantry
- Overheaddeur
- Lichtstraat
Bij het afsluiten van een huurovereenkomst van minimaal 5 jaar stelt Verhuurder een bedrag van € 7.500,00 beschikbaar voor de aanleg van verlichting in het pand.

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 5,- per m²/jaar excl. BTW op basis van nacalculatie. Huurder sluit voor eigen rekening en risico contracten af voor gas, water en elektra.

HUURPRIJS INDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI- huishoudens algemeen 2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringang.

HUURINGANGSDATUM
De bedrijfsruimte is per direct beschikbaar.

HUURTERMIJN
Vijf jaar met vijf optiejaren met een opzegtermijn van twaalf maanden. Een andere huur- en/of verlengingsperiode is bespreekbaar.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model juli 2015 kantoor.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de BTW.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

GUNNING
Verhuur vindt plaats onder voorbehoud van gunning door verhuurder.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Functies
bedrijfsruimte
Aanvaarding
In overleg

Details

Perceel
4069 m²
Voorzieningen
lichtstraten, overheaddeuren, pantry, toilet
Ligging
bedrijventerrein
Bereikbaarheid
bank op 1500 m tot 2000 m, bushalte op 500 m tot 1000 m, NS voor halte op 2000 m tot 3000 m, ontspanning op 1500 m tot 2000 m, restaurant op 3000 m tot 4000 m, snelwegafrit op 4000 m tot 5000 m, winkels op 4000 m tot 5000 m
Waardering binnen
redelijk tot goed
Waardering buiten
goed
Bouwperiode
vanaf 2001 t/m 2010
In aanbouw
nee

Financieel

BTW servicekosten

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte
424 m²
Bedrijfshal units vanaf
424

Parkeergelegenheid

Aantal parkeerplaatsen
4
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Terminalweg 39A Amersfoort

naar Terminalweg 39A Amersfoort
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object

De HITH methode

Elke vastgoedwens is uniek en daarom combineren wij tal van jaren ervaring steeds met een frisse blik en een grondige analyse. Wij zorgen ervoor dat u het gehele traject met een gerust gemoed kunt doorlopen, wetende dat u steeds de optimale oplossing voor uw situatie aangereikt krijgt.

Dat verloopt zo:

01 | Een goed gesprek

Kom koffie drinken! Want een goed gesprek is het halve werk. In een kosteloos kennismakingsgesprek bespreken we uw persoonlijke situatie, wensen en eisen. Daarna stellen we samen een concreet plan van aanpak op. Wij weten als geen ander hoe snel de vastgoedmarkt verandert. Laat geen kans schieten en klik hier om een (persoonlijke of video call) afspraak te maken bij een van onze adviseurs.

02 | Meteen duidelijkheid

Voor elke vastgoedvraag hebben wij een passende, gestructureerde aanpak in combinatie met een nauwgezette planning. Bij ons geen ingewikkelde prijsconstructies of verrassingen achteraf. Het kostenplaatje presenteren we u nog voor we van start gaan. Zo weet u meteen wat te verwachten. Duidelijkheid en eerlijkheid. Daar houden we van.

03 | Gefeliciteerd!

Gelukt! Wij vonden voor u het ideale pand of de juiste huurder/koper. Na een succesvolle onderhandeling is het tijd om te tekenen. Wij zorgen ervoor dat ook dit feestelijke moment goed verloopt. Handtekening gezet? Tijd om te proosten!

Funda in Business
NVM
VastgoedCert
NRVT
Erkend leerbedrijf