In 2017 was er een grote vraag naar kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels en NVM Business verwacht dat de vraag naar commercieel vastgoed in 2018 ook op een hoog niveau zal liggen. Mede te danken aan de aanhoudende vraag naar grootschalig logistiek vastgoed, zijn de vooruitzichten voor de bedrijfsruimtemarkt gunstig.

Verkocht

In 2017 kochten beleggers voor ongeveer 5,4 miljard EURO aan kantoren, dat is een stijging van ruim 40% ten opzichte van 2016, blijkt uit cijfers van NVM Business.

Daarnaast werd er door beleggers afgelopen jaar voor ongeveer 2 miljard euro aan winkels gekocht. Dat is 20% meer dan in 2016. Hierbij hadden beleggers een groeiende interesse in grootschalige detailhandelsvestigingen. In die categorie werd in 2017 voor ongeveer 470 miljoen euro belegd.

Op de kantorenmarkt waren de buitenlandse beleggers, traditiegetrouw, de belangrijkste groep kopers. Ze investeerde iets meer dan 4 miljard euro. Vooral de Amerikaanse en Duitse fondsen waren het actiefst. Maar er was ook een duidelijke groei te zien in interesse op de kantorenmarkt van de Nederlandse investeerders.

Logistiek vastgoed

De e-commercesector is in 2017 de grootste afnemer geweest van logistiek vastgoed dankzij de aanhoudende groei in deze sector. Aan hun werd voor bijna 2 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed verhuurd en verkocht. In totaal is er vorig jaar bijna 6,5 miljoen vierkante meter aan bedrijfsruimte in gebruik genomen.

Verhoogde vraag van beleggers

Ook de vraag van beleggers naar productie- en opslagruimten was in 2017 opvallend hoog. In totaal werd vorig jaar circa 1,8 miljard euro in dit deel van de commerciële vastgoedmarkt geïnvesteerd, bijna 30% meer dan in 2016. Meer dan de helft hiervan had betrekking op logistiek vastgoed.

Gevolg hiervan is dat er meer op risico werd ontwikkeld en gebouwd, dus zonder de zekerheid van voorverhuur. Hierdoor konden beleggers de ontwikkelkosten laag houden en vormden distributiecentra een aantrekkelijke investering.

Leegstand

Eind 2017 stond in totaal ongeveer 2,26 miljoen vierkante meter winkelruimte te huur of te koop. Dit is 164.000 vierkante meter minder dan eind 2016. Het gaat om een daling van 6,7%. Vooral in de Randstad liep de leegstand terug. NVM Business geeft aan dat met name in de grote steden er sprake is van een te beperkt aanbod van moderne en goed gesitueerde kantoren. In de kleinere plaatsen bleef het moeilijk om de aanwezige leegstaande panden verhuurd te krijgen. Het aanbod in deze gemeenten liet over het algemeen licht daling zien, terwijl de langdurige leegstand veelal toe nam. Door een teveel aan winkelmeters bleven vooral de regionale centra het moeilijk houden.

Het beschikbare aanbod in Nederland daalde vorig jaar van 7,8 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte naar 6,7 miljoen vierkante meter. Ook de winkelleegstand nam af. Het aantal winkelpanden dat werd aangeboden, daalde daarbij van ongeveer 7.200 naar ongeveer 6.750 panden. De terugloop werd vooral veroorzaakt door sloop of herbestemming.

Verder vonden er meer verhuur- en verkooptransacties plaats dan in het voorgaande jaar. De oppervlakte van de opgenomen winkelruimte kwam uit op circa 880.000 vierkante meter, 20% minder dan in 2016. "Maar dat was dan ook een recordjaar waarin voor veel voormalige V&D-panden een nieuwe gebruiker werd gevonden", aldus NVM Business.

Vooruitzichten 2018

Het is goed te zien dat NVM Business ook voor 2018 verwacht dat de vraag naar commercieel vastgoed op een hoog niveau zal liggen. Door de aanhoudende lage rente en het toenemende ondernemersvertrouwen is te verwachten dat het aantal kooptransacties dit jaar een stijging zal laten zien, een trend die in 2017 nog niet overal zichtbaar was in Nederland. Ook voor de kantorenmarkt verwacht NVM Business meer vraag en een verdere daling van de leegstand. De vraag naar winkelruimte zal sterk afhangen van de mate waarin het consumentenvertrouwen zich dit jaar ontwikkelt.

Mocht u opzoek zijn naar geschikte bedrijfsruimte, dan helpt PITH makelaars u graag. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.