De leegstand van winkels is in 2018 voor het vierde jaar op rij gedaald. Op 1 januari 2018 bedroeg de leegstand in aantal panden nog 7,0%. Op 31 december was dit terug gelopen naar 6,7%.

Deze resultaten komen voort uit onderzoeken van Locatus, een onderzoeksbureau dat gegevens verzamelt over de detailhandel in de Benelux.

De teruglopende leegstand betekent niet automatisch dat er weer meer winkels bij zijn gekomen. Veel leegstaande winkels kregen een andere bestemming, zoals woning of kantoor. Daardoor tellen ze niet meer mee.

De daling gemeten in vierkante meters ging nog iets harder: van 7,2% naar 6,7%. Ook hier geldt dat een groot deel van deze winkelmeters een andere bestemming kreeg.

Locatus voorziet ook voor het huidige jaar een verdere afname van het aanbod aan leegstaande winkelpanden.