De Amersfoortse binnenstad profiteert sterk van de komst van nieuwe winkelketens, die na de grote steden vaak Amersfoort als volgende vestigingsplaats kiezen. 

Er staan nu nog maar 29 panden leeg in het centrum, nog geen 5% van het totaalaantal. Dat is 3% minder dan vorig jaar en onder het landelijk gemiddelde van 7,7%.

Nieuwe ketens als Hudson’s Bay (warenhuis), Flying Tiger (designspullen), Søstrene Grene (woonaccessoires), Backwerk (verse maaltijden), Paprika (kleding), ToyChamp (speelgoed) en Normal (goedkope merkartikelen) hebben gezorgd voor een snelle daling van de leegstand sinds eind 2014.
De leegstand, gerekend in winkelvloeroppervlak, volgens de formule die winkelonderzoeksbureau Locatus hanteert en die de gemeente Amersfoort gebruikt, is voor Amersfoort als geheel 4,19% en in het centrum 4,86%. Gerekend in aantal panden zijn de cijfers respectievelijk 5,77% en 5,11%.

De gemiddelde winkelleegstand in Nederland is 7,7%. Amersfoort schampt tegen de grote steden aan: in de stad Utrecht is de leegstand volgens de meest recente cijfers nog maar 3%, in Amsterdam 3,6%.

Gezond

Ook in Rotterdam is de leegstand sterk afgenomen van 12 naar 6% in drie jaar; 120 winkels staan er leeg. In kleinere steden zoals Gorinchem (17%) en Dordrecht (14%) is de leegstand vaak hoger en stijgt die ook. Over het algemeen wordt een frictieleegstand van 4% in winkelvloeroppervlakte als ‘gezond’ beschouwd. Onder frictieleegstand wordt verstaan: tijdelijke leegstand door renovatie of verhuizing.

Momenteel staan er nog 85 winkelpanden leeg in heel Amersfoort, tegenover 107 vorig jaar, 97 in het jaar 2016 en 99 in het jaar 2015. In het centrum staan 29 panden leeg, tegenover 49 vorig jaar, en 44 en 33 in de twee jaren daarvoor. 
”Voor de leegstand in vierkante meters geldt een voorbehoud: dit kan een vertekend beeld opleveren, met name als er grote winkels leeg staan. Dit werkt ook omgekeerd: met de komst van Hudson’s Bay in de Utrechtestraat en ToyChamp op het Eemplein zijn de grootste lege winkels gevuld. Dit levert dus een grote reductie op in het aantal leegstaande vierkante meters, maar het gaat om maar twee winkels’’, legt Marjolein Verhoeven van de gemeente Amersfoort uit.

“Kortom, we zien dat het met name in de binnenstad erg aantrekt. Amersfoort is en blijft interessant voor zelfstandig ondernemers, maar ook voor ketens. Veel nieuwe ketens zoeken ruimte in de twintig grootste en aantrekkelijkste steden en het blijkt dat Amersfoortse binnenstad hier zeker bij hoort’’, aldus Verhoeven.

Amicitia

De Deense winkelketen Normal begon in Utrecht en koos Amersfoort als tweede plek. De winkel heeft zich gevetigd in het leegstaande pand van modeketen Mexx aan de Langestraat. Het eveneens Deense Søstrene Grene koos na de grootste steden Amersfoort en Zwolle uit. Volgens citymarketeer Dennis Sille is het opmerkelijk dat ketens zo snel naar Amersfoort kijken. “De Arnhemsestraat gaat het beter doen, ik hoop dat dat ook voor de Hellestraat en Amicitia gaat blijken.’’

Er zijn nog wel wat verschillen tussen en binnen winkelgebieden in Amersfoort. Verhoeven: “In het centrum hebben met name de zogenaamde aanloopstraten onze aandacht: Hellestraat, Arnhemsestraat en Amicitia. Verder kunnen de Amersfoortse winkelgebieden mogelijk door middel van concentratie en eventueel verplaatsing nog verder worden versterkt. Transformatie van leegstaand winkelvastgoed buiten (of aan de rand van) bestaande winkelgebieden kan hier wellicht aan bijdragen.’’

In het najaar gaat de Amersfoortse politiek de detailhandelsnota evalueren, waaruit zal blijken hoe de gemeente Amersfoort gaat inzetten op verdere concentratie van winkels.

Bron: AD.nl